Simulador

Vols saber quin preu et podem oferir sense haver de registrar-te? Fes les proves que vulguis amb el nostre simulador:

Quantitat de dies naturals que s'imparteix la docència (indistintament de les hores efectives)
És el percentatge de retenció que desitges que s'apliqui en el teu sou brut. Aquesta retenció posteriorment et sortirà reflexada en la declaració de la renda
IVA (0%):
Exempció de IVA per aplicació LIVA Art.20.1


IRPF:

Seguretat Social:
Aquí s'agrupen Contingències Comunes, Assegurances Socials, FP i Atur. Per a més detall consultar www.seg-social.es

Import que s'abonarà al docent (Import factura - IRPF - Seguretat Social)
Logo

Edutramit ha treballat i continua treballant amb centenars de docents de tot el país, facturant amb la màxima agilitat i diligència a les principals insititucions i empreses de el sector.

Contactar

Empresa: Edutramit SL
L'email és el nostre canal de comunicació prioritari, i garantim respondre qualsevol email en menys de 12 hores laborables.
- Email:
- Per temes urgents ens podeu trucar a el telèfon: 676636673