Simulador

Vols saber quin preu et podem oferir sense haver de registrar-te? Fes les proves que vulguis amb el nostre simulador:

: 1 dia
És el percentatge de retenció que desitges que s'apliqui en el teu sou brut. Aquesta retenció posteriorment et sortirà reflexada en la declaració de la renda
IVA (0%):
Exempció de IVA per aplicació LIVA Art.20.1


IRPF:

Seguretat Social:
Aquí s'agrupen Contingències Comunes, Assegurances Socials, FP i Atur. Per a més detall consultar www.seg-social.es

Import que s'abonarà al docent (Import factura - IRPF - Seguretat Social)
Logo

Edutramit ha treballat i continua treballant amb centenars de docents de tot el país, facturant amb la màxima agilitat i diligència a les principals insititucions i empreses de el sector.

Contactar

Empresa: Edutramit SL
L'email és el nostre canal de comunicació prioritari, i garantim respondre qualsevol email en menys de 12 hores laborables.
- Email:
- Per temes urgents ens podeu trucar a el telèfon: 676636673