Formulari de registre

Per a registrar-te en aquesta web cal omplir el següent formulari.Dades identificatives
Tot junt i sense guions o espais
Tal i com apareix al DNI
Tal i com apareix al DNI
Tal i com apareix al DNI
La data de naixement ha de ser la que figura al DNI (és una dada que cal que sigui correcta per tal de tramitar les altes) i estar entre els 16 i els 65 anys. Format dd/mm/aaaa
Escriu les primeres lletres i llavors escull la opció en el desplegable
Escriu les primeres lletres i llavors escull la opció en el desplegable
Escriu les primeres lletres i llavors escull la opció en el desplegable. Si no existeix escriu "altres"
Login i password
Veure el password
Número de compte on s'ingressaran les nòmines

Logo

Edutramit ha treballat i continua treballant amb centenars de docents de tot el país, facturant amb la màxima agilitat i diligència a les principals insititucions i empreses de el sector.

Contactar

Empresa: Edutramit SL
L'email és el nostre canal de comunicació prioritari, i garantim respondre qualsevol email en menys de 12 hores laborables.
- Email:
- Per temes urgents ens podeu contactar per missatge de WHATSAPP al telèfon: 676636673